Rejse- og afbestillingsforsikringer

Afbestillingsforsikring
Vi anbefaler, at du altid køber en afbestillingsforsikring, samtidig med at du bestiller en rejse. Med denne forsikring kan du aflyse din rejse ved alvorlig og akut sygdom, tilskadekomst eller dødsfald. Det kan også være uventet opsigelse m.m., der rammer rejsedeltageren, ægtefælle, samlever, forældre, svigerforældre, børn, børnebørn, svigerbørn, svigerinder, svogre, papforældre, papsøskende eller bedsteforældre. Du får hele rejsens beløb retur. Beløbet på afbestillingsforsikringen, evt. visum og evt. opera/koncertbilletter refunderes ikke, ligesom du ikke kan fortryde køb af afbestillingsforsikring. Ved afbestilling skal 65-Ferie have besked inden afrejsen og senest 14 dage efter skal vi modtage lægeerklæring eller dødsattest. Skadesanmeldelse kan rekvireres hos 65-Ferie. Udgiften til lægeerklæring betales af kunden. Prisen på afbestillingsforsikringen fremgår under hver rejse.  Afbestillingsforsikring skal altid købes samtidig med rejsen.
Forsikringsbestemmelserne kan downloades her.

Skadesanmeldelse kan downloades her eller fra  Gouda Rejseforsikring. Udgiften til lægeerklæring betales af kunden. 65-Ferie er berettiget til at udpege læge til attestering.
 
OBS: Når flere rejser sammen, anbefaler vi på det kraftigste at købe en afbestillingsforsikring i samme forsikringsselskab. 
 

Rejseforsikring - 65-Ferie samarbejder med Gouda Rejseforsikring.
Hos Gouda tilbydes en ordentlig rejseforsikring. Kvalitet og forsikringspris hænger nu engang sammen, og derfor betragter vi ikke lavprisforsikringer, der f.eks. tegnes som supplement til kreditkort eller til andre forsikringer, som den bedste løsning for vore kunder. Gouda leverer en solid forsikring af høj kvalitet. De sælger ikke andet end rejseforsikringer og er altså specialister på området. En døgnåben alarmcentral og et verdensomspændende sikkerhedsnetværk giver tryghed på rejsen.

 

Det Gule Sygesikringskort
Medbring altid Det Gule Sygesikringsbevis på rejser - også i Danmark. Rejsesygesikringen (Det Gule Sygesikringsbesvis) er et godt grundlag, men det er ikke en egentlig rejseforsikring. Rejsesygesikringen dækker hospitalsudgifter, udgifter til nødvendig medicin og lægebehandling samt hospitalsindlæggelse under et ferieophold i Europa.

Rejsesygesikringen dækker derimod ikke hotelophold, hjemtransport m.v. for ledsager og heller ikke tilkaldelse af en pårørende, hvis man bliver indlagt i udlandet. Udgifter til lægebehandling, medicin og hospitalsophold er heller ikke dækket, på rejser af mere end en måneds varighed og den dækker slet ikke uden for Europa.

Rejsesygesikringens (Det Gule Sygesikringsbevis) dækker ikke hjemtransport, hvis du bliver syg. Det er derfor blevet endnu vigtigere med en rigtig rejseforsikring. Rejsesygesikringen dækker hverken sygdom eller hjemtransport fra bl.a. Egypten, Island, Israel, Kroatien, Rusland, Georgien, Tyrkiet og Ukraine.

Ved rejser i Europa skal man være opmærksom på, at rejsesygesikringen kun dækker kroniske lidelser eller eksisterende sygdomme, der er stabile. Har man inden for de sidste to måneder før afrejsen været hospitalsindlagt, behandlet hos læge eller fået ændret medicinering, er det en god ide at supplere rejseforsikring med det såkaldte blå kort. Med dette kort er man dækket på lige vilkår med borgerne i det land, man besøger. Kortet kan bestilles hos borgerservice.

Det blå kort  / EU-sygesikringskortet.
Gælder i EU/EØS lande, EU-landene samt Norge, Island, Liechtenstein og Schweiz.

EU-sygesikringskortet dokumenterer ”indehaverens” ret til læge- og hospitalshjælp, tandlægehjælp, medicin m.m., hvis der opstår et behov for behandling under rejse. Det betyder, at behovet for behandling skal opstå, mens man er i udlandet. Det er lægen i opholdslandet, der vurderer, om en behandling er blevet nødvendig. Personer, der har en bestående eller kronisk lidelse, og som under et ophold får behov for en efterkontrol e.l., kan have nytte af EU-sygesikringskortet. Man kan derimod ikke udskyde en nødvendig behandling for at få den i udlandet, og kortet giver ikke ret til at tage til udlandet med det formål at få behandling.

Med EU-sygesikringskortet har man ret til behandling på de samme vilkår, som gælder for offentligt sikrede i det land, hvor man søger hjælp. Hvis der er egenbetaling for lægebehandling i det land, man besøger, skal danske sikrede også selv betale denne egenbetaling. Egenbetalingen kan man ikke efterfølgende få refunderet ifølge sundhedslovens bestemmelser. Yderligere oplysninger www.sundhed.dk (Danske regioners hjemmeside).

Aldersbegrænsninger og helbredserklæring
Der er ingen aldersmæssige begrænsninger inden for det gule sygesikringskorts dækningsområde (Europa). Vi skal påpege, at dækningen af en privat rejseforsikring i mange tilfælde forudsætter, at det gule sygesikringsbevis dækker sygdomstilfældet på rejser i Europa.

Rejseforsikring uden for EU
Er man fyldt 70 år på afrejsetidspunktet, skal der udfyldes en helbredserklæring evt. sammen med egen læge ved rejser uden for Europa. Helbredserklæringen indsendes til Gouda Rejseforsikring. Først når du har modtaget forhåndstilsagn fra Gouda gælder forsikringen.

Der er endvidere visse begrænsninger i forbindelse med nogle kroniske sygdomme. Er du i tvivl, bør du kontakte Gouda Rejseforsikring.

Hvis Gouda Rejseforsikring afviser at tegne en rejseforsikring efter at have modtaget en helbredsattest, kan du naturligvis afbestille rejsen.

Hos 65-Ferie kan du altid få vejledning om rejse- og afbestillingsforsikring. Vi anbefaler, at du køber din rejseforsikring samtidig med køb af rejsen.